RAJWAN TAUFIQ, S.I.P., M.Si.
Jabatan : Mantri Pamong Praja
Status : Pegawai
         
  Drs. WARIS SUMARWOTO
Jabatan : Mantri Anom
Status : Pegawai
         
  Dra. FLORENTINA ATIK SURYANTARI
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Status : Pegawai
         
  DENIK SETYAWATI, A.Md.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Status : Pegawai
         
  SUHARTI, A.Md.
Jabatan : Kepala Jawatan Umum
Status : Pegawai
         
  ANDITYO BAGUS BASKORO, S.T., M.Eng.
Jabatan : Kepala Jawatan Praja
Status : Pegawai
     
 
 

 

 

 

 

   

CANNY HERISWARI, S.I.P.

  Jabatan : Kepala Jawatan Sosial
  Status : Pegawai
         
 

HERIMURTI, S.H.
Jabatan : Kepala Jawatan Kemakmuran 
Status  : Pegawai
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

GUNAWAN HERI MULYONO, S.H.
Jabatan : Kepala Jawatan Keamanan dan Ketertiban
Status  : Pegawai